Maatregelen nodig voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op De Wetering-Haarrijn

Er zijn maatregelen nodig om de verkeersveiligheid op De Wetering-Haarrijn te verbeteren. Dat is de belangrijkste conclusie uit een verkenning die is gedaan door adviesbureau Antea, in opdracht van de gemeente Utrecht en in samenwerking met Ecotransferium en het parkmanagement op De Wetering-Haarrijn. Doel van de verkenning was om na te gaan hoe het met de verkeersveiligheid op De Wetering-Haarrijn is gesteld en om aantal maatregelen en quick wins te identificeren om die te verbeteren.

 

Eén van de uitkomsten van de verkenning is bijvoorbeeld dat er te weinig oversteekplaatsen zijn voor fietsers en dat mede daardoor fietsers vaak aan de ‘verkeerde’ kant van de weg gaan rijden. Dat levert gevaarlijke situaties op, met name bij in- en uitritten, waar automobilisten niet rekenen op fietsers uit de ‘verkeerde’ richting. Dit is in het bijzonder het geval langs de hoofdroute De Heldinnenlaan – Proostwetering – Hertogswetering. Daarnaast dragen de geregeld hoge rijsnelheden van automobilisten bij aan de onveiligheid.

 

In het rapport is een groot aantal mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid uitgewerkt. Veel voorgestelde maatregelen zijn er specifiek op gericht de situatie voor fietsers veiliger te maken, waarmee het ook aantrekkelijker wordt om de fiets te gebruiken op De Wetering Haarrijn.

 

Lees het volledige veiligheidsonderzoek De Wetering-Haarrijn.

 

De maatregelen uit het rapport zijn opgenomen in het actieplan voor De Wetering-Haarrijn, waaraan wordt gewerkt binnen de Bereikbaarheidsalliantie A2. Ecotransferium spant zich binnen de alliantie actief in om de noodzakelijke maatregelen bij overheden onder de aandacht te brengen en ook daadwerkelijk in uitvoering te nemen.

 

Lees de Werkagenda Mobiliteit Wetering-Haarrijn. Meer informatie op Bereikbaarheidsalliantie A2.

 

Al eerder is door Ecotransferium een verkenning gedaan naar maatregelen om de fietsinfrastructuur te verbeteren. De uitkomsten van deze eerdere verkenning zijn uiteraard meegenomen in de nieuwe rapportage. De eerdere verkenning kun je hier nog eens nalezen: https://www.ecotransferium.nl/onderzoek-brengt-verbeteringen-fietsinfrastructuur-in-kaart/

Laat uw reactie achter