Mogelijkheden voor verbetering openbaar vervoer De Wetering-Haarrijn

 bus de wetering haarrijn

Op bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn is door Ecotransferium onderzoek gedaan naar de tevredenheid van werknemers met het openbaar busvervoer op het bedrijventerrein. Uit de analyse komt naar voren dat er een aantal mogelijkheden is om het busvervoer op het bedrijventerrein te verbeteren.

 

Deze mogelijkheden zijn besproken met de werkgevers, werknemers en medewerkers van de provincie Utrecht en Qbuzz. De bevindingen zijn ook aangeboden aan de bestuurders in de regio, met het advies om minimaal het huidige serviceniveau te handhaven op het bedrijventerrein, en daarbij het aanbod beter af te stemmen op de werktijden van werknemers.

 

Samen met bestuurders en vervoerders zal Ecotransferium bespreken welke aanpassingen mogelijk zijn op de korte en middellange termijn.

 

Download hieronder de rapportages.

 

Resultaten OV-onderzoek De Wetering-Haarrijn – Samenvatting

 

Resultaten OV-onderzoek De Wetering-Haarrijn – Eindrapport

 

Hieronder een greep uit de aanbevelingen.

 

Uitbreiding van de dienstregeling

Medewerkers geven aan dat het regelmatig gebeurt dat bussen niet stipt rijden, niet goed aansluiten op het overige openbaar vervoer of druk zijn. Ook kunnen werknemers soms na een late dienst niet meer met de bus naar huis. Dit kan worden voorkomen door een aantal buslijnen vaker, langer en meer stipt te laten rijden. Ook speciale shuttlediensten zijn een optie, bijvoorbeeld een rechtstreekse sneldienst tussen Utrecht Centraal en De Wetering-Haarrijn voor medewerkers, patiënten en bezoekers van het St. Antonius Ziekenhuis.

 

Betere aansluiting op vertrekpunten van medewerkers

Een aantal medewerkers geeft aan dat de reis vanaf hun vertrekpunt met het openbaar vervoer omslachtig is. Zo moeten medewerkers soms meerdere malen overstappen op een relatieve korte afstand, zoals op de route Zuilen-Noord – De Wetering-Haarrijn. Een betere aansluiting is mogelijk door op verschillende trajecten te kijken naar de mogelijkheden om de verbinding met het bedrijventerrein te verbeteren.

 

Meer aandacht voor veiligheid

Op dit moment zijn niet overal bushokjes aanwezig op bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn en zijn de looproutes ’s avonds slecht verlicht. Het plaatsen van extra bushokjes en voldoende verlichting op de looproutes en bij de bushokjes zorgt voor meer veiligheid en een veiliger gevoel bij reizigers.