Ecotransferium De Wetering werkt voor en samen met de werkgevers op De Wetering-Haarrijn aan slimme en duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. We helpen je bij het slimmer invullen van jouw mobiliteit. Er zijn verschillende producten op De Wetering die je daarvoor kunt gebruiken. Samen met de gemeente, de provincie en de U15 kijken wij naar belangrijke maatregelen die nodig zijn om je daarbij te helpen.

Daarnaast wordt in Utrecht bovendien een enorme groei verwacht van het gebruik van zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer. En met de ontwikkelingen op De Wetering en de verdere bouw van Leidsche Rijn Centrum heeft ook dit effect op de toekomstige bereikbaarheid van De Wetering.

Werken aan andere, slimme én duurzame mobiliteit is daarom erg belangrijk. Daar kunnen de bedrijven op De Wetering zelf aan bijdragen en Ecotransferium helpt ze daar graag bij.

Ecotransferium De Wetering werkt aan:

  • Een vermindering van de kosten voor mobiliteit voor werkgevers en een betere MVO-prestatie
  • Een prettige en slimmere woon-werkreis of zakelijke reis voor werknemers
  • Een blijvend goede bereikbaarheid van De Wetering
  • CO2 reductie en duurzaamheid.
Fietsen Ebikes De Wetering Haarrijn

Ecotransferium De Wetering doet dit door middel van:

  • Concrete producten, beschikbaar voor werknemers op De Wetering
  • Mobiliteitsadvies, om werkgevers te helpen bij het anders organiseren van hun mobiliteit
  • Kennisdeling, om te zorgen dat werkgevers van elkaar kunnen leren en ze praktische kennis en informatie aangereikt krijgen
  • Samenwerking, om ook bij overheden en vervoerders zaken voor elkaar te krijgen.

Bekijk hier ons jaarprogramma voor 2020!

Samenwerking

Ecotransferium De Wetering werkt samen met de Businessclub De Wetering, de Stichting Innovatie en Promotie De Wetering-Haarrijn en het parkmanagement van bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn.

Ecotransferium werkt daarnaast samen met het Ondernemersfonds Utrecht. Het ondernemersfonds Utrecht maak het mogelijk om initiatieven en investeringen te financieren.

Tot slot werkt Ecotransferium De Wetering samen met Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving in onze regio.

 

Partners van Ecotransferium