Wat doet Ecotransferium?

Ecotransferium werkt samen met werkgevers op bedrijventerreinen in Utrecht aan verschillende oplossingen op het gebied van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid.

  • We adviseren en ondersteunen werkgevers bij het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid;
  • We faciliteren gebiedsgerichte mobiliteitsoplossingen, zoals deelfietsensystemen;
  • We zetten ons actief in voor maatregelen die nodig zijn om de verkeersveiligheid of de doorstroming te verbeteren of voor het verbeteren van het openbaar vervoer;
  • We initiëren innovatieprojecten op bedrijventerreinen;
  • We zorgen voor kennisuitwisseling en netwerkopbouw.

Waarom doen we wat we doen?

De manier waarop we werken verandert. We werken steeds flexibeler, op verschillende locaties en met wisselende werktijden. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor gezond reizen, bijvoorbeeld op de fiets. De elektrische fiets maakt dat ook voor grotere afstanden steeds meer mogelijk. Werknemers willen het anders, werkgevers kunnen dat goed faciliteren.

Tegelijkertijd is het ook bittere noodzaak. In Utrecht wordt de komende jaren een enorme mobiliteitsgroei verwacht. Het bereikbaar houden van onze regio en werklocaties heeft grote prioriteit. En de mobiliteitssector moet verschonen om onze leefomgeving leefbaar te houden en te voldoen aan afspraken binnen het Klimaatakkoord.

Over Ecotransferium Utrecht

Wat kun jij doen?

Als werknemer kun jij zélf andere keuzes maken in hoe je naar het werk reist. Ben je werkgever? Dan kun je toekomstgericht mobiliteitsbeleid maken met (arbeids-)voorwaarden, die duurzame mobiliteit van jouw medewerkers maximaal ondersteunen. Kijk bij ‘Waar werken wij aan’ voor het actuele aanbod van diensten en producten.

Samenwerking

Partners van Ecotransferium