De manier waarop we werken verandert. We werken steeds flexibeler; op verschillende locaties en met wisselende werktijden. Daarmee wordt manier waarop we ons naar het werk begeven anders. We willen makkelijker, flexibeler en efficiënter reizen.

Er wordt vanuit de overheid geïnvesteerd in fietssnelwegen en multimodale knooppunten, waarbij je makkelijk vanuit het openbaar vervoer of de auto overstapt op de fiets. Bovendien is er een mentaliteitsverandering gaande van bezit naar gebruik.

Nieuwe technologie, zoals MaaS (Mobility as a Service), maakt dit mogelijk. Ten slotte moet mobiliteit steeds schoner worden om onze steden leefbaar te houden en te voldoen aan afspraken binnen het Klimaatakkoord.

In Utrecht wordt de komende jaren een enorme mobiliteitsgroei verwacht. Het bereikbaar houden van onze regio en de werklocaties is onze prioriteit. We werken sinds 2011 samen met werkgevers op bedrijventerreinen aan verschillende oplossingen op het gebied van mobiliteit.

Met advies, verschillende mobiliteitsdiensten en beleidsoplossingen worden werkgevers en bedrijventerreinen klaargestoomd voor de toekomst.

Over Ecotransferium Utrecht

Samen werken aan slimme mobiliteitsoplossingen

  • Samen met werkgevers slimme en innovatieve oplossingen in duurzame mobiliteit op Utrechtse bedrijventerreinen realiseren.
  • Overheden, bedrijven, vervoerders en andere belanghebbende partijen verbinden.
  • Kennis en informatie over slimme en duurzame mobiliteit delen.

Resultaten

  • Succesvolle deelfietssystemen op vier Utrechtse bedrijventerreinen.
  • Bijeenkomsten om overheden, werkgevers en andere partijen te stimuleren om kennis te delen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Samenwerking

Ecotransferium De Wetering werkt samen met de Businessclub De Wetering-Haarrijn en het parkmanagement van bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn.

Ecotransferium werkt daarnaast samen met het Ondernemersfonds Utrecht. Het ondernemersfonds Utrecht maakt het mogelijk om initiatieven en investeringen te financieren.

 

Tot slot werkt Ecotransferium De Wetering samen met Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving in onze regio.

Partners van Ecotransferium