Ecotransferium De Wetering werkt voor en samen met de werkgevers op De Wetering-Haarrijn aan slimme en duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. We helpen je bij het slimmer invullen van jouw mobiliteit. Er zijn verschillende producten op De Wetering die je daarvoor kunt gebruiken. Samen met de gemeente, de provincie en de U15 kijken wij naar belangrijke maatregelen die nodig zijn om je daarbij te helpen.

Daarnaast wordt in Utrecht bovendien een enorme groei verwacht van het gebruik van zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer. En met de ontwikkelingen op De Wetering en de verdere bouw van Leidsche Rijn Centrum heeft ook dit effect op de toekomstige bereikbaarheid van De Wetering.

Werken aan andere, slimme én duurzame mobiliteit is daarom erg belangrijk. Daar kunnen de bedrijven op De Wetering zelf aan bijdragen en Ecotransferium helpt ze daar graag bij.

Ecotransferium De Wetering werkt aan:

  • Een vermindering van de kosten voor mobiliteit voor werkgevers en een betere MVO-prestatie
  • Een prettige en slimmere woon-werkreis of zakelijke reis voor werknemers
  • Een blijvend goede bereikbaarheid van De Wetering
  • CO2 reductie en duurzaamheid.
Fietsen Ebikes De Wetering Haarrijn

Ecotransferium De Wetering doet dit door middel van:

  • Concrete producten, beschikbaar voor werknemers op De Wetering
  • Mobiliteitsadvies, om werkgevers te helpen bij het anders organiseren van hun mobiliteit
  • Kennisdeling, om te zorgen dat werkgevers van elkaar kunnen leren en ze praktische kennis en informatie aangereikt krijgen
  • Samenwerking, om ook bij overheden en vervoerders zaken voor elkaar te krijgen.

Bekijk hier ons jaarprogramma voor 2018!

Samenwerking U15

Ecotransferium werkt samen met de U15. De U15 is en netwerk van meer dan 300 werkgevers in de regio Midden-Nederland die samen werken aan duurzame mobiliteit. Deze samenwerking maakt het mogelijk kennis te delen met ander werkgevers en bedrijventerreinen in de regio. Daarnaast is het door samenwerking met de U15 mogelijk gemaakt dat er een mobiliteitsmakelaar aanwezig is op De Wetering. Hiermee kunnen we bedrijven en werknemers nog intensiever ondersteunen.

Meer weten over de samenwerking tussen Ecotransferium en De U15? Kijk dan hier.

Partners van Ecotransferium