Werkgevers rond de A2 dagen overheden uit met ambitieus actieplan

Op 30 augustus hebben werkgevers op de Utrechtse bedrijventerreinen Lage Weide en De Wetering-Haarrijn een ambitieus plan gepresenteerd om een stadsinfarct te voorkomen. Gezamenlijk gaan zij duizenden auto’s van de weg halen. Om de ambities kracht bij te zetten hebben ze zich verenigd in de Bereikbaarheidsalliantie A2. Als tegenprestatie vragen ze van het rijk, de provincie en de gemeente Utrecht ondersteunende maatregelen.

 

Door de coronacrisis zijn de meeste dagelijkse files en verkeersproblemen een stuk minder problematisch geworden dan voorheen op de bedrijventerreinen. Maar de werkgevers verwachten dat als zij niet ingrijpen, de files weer snel op het oude niveau zijn van voor de coronacrisis.

 

Dit willen ze liever niet, want dat betekent de terugkeer van een dagelijks verkeersinfarct tussen 16.00 en 18.00 uur. Voor hen is bereikbaarheid heel belangrijk, zowel voor de medewerkers als de bezoekers. Dus nemen de bedrijven uit de Bereikbaarheidsalliantie A2 graag samen de nodige maatregelen. Zij vinden het nu het moment om te zorgen dat het reizen anders wordt ingericht dan voorheen.

 

En dus hebben de werkgevers een gezamenlijke werkagenda opgesteld. Door thuiswerken, fietsen en het openbaar vervoer te stimuleren, hopen ze in 5 jaar tijd 5.000 werknemers uit de auto te halen. Als tegenprestatie vragen ze van het rijk, de provincie en de gemeente ondersteunende maatregelen en de nodige investeringen in goede en veilige fietsinfrastructuur, aantrekkelijk openbaar vervoer en doorstroming en bereikbaarheid.

 

Bekijk de werkagenda Mobiliteit Wetering-Haarrijn

 

Tijdens de energieke kick-off bijeenkomst hebben ruim 30 aanwezigen zich verbonden aan het actieplan, te beginnen met het uitvoeren van de Goedopweg-mobiliteitsscan.

Daarnaast zijn drie personen geselecteerd om deel te nemen aan het bestuurlijk overleg met de wegbeheerders, namelijk (van links naar rechts op de foto):

Antonius Ziekenhuis – Hein Uitterhaegen

Dag1 – Noortje Hendrikx

Strukton Rail – Tjark de Vries

 

Wil je ook meedoen met de Bereikbaarheidsalliantie A2? Stuur dan een mail naar info@ecotransferium.nl.

 

Lees meer over de Bereikbaarheidsallinatie op http://www.​a2alliantie.​nl en bekijk onderstaande video.

https://www.youtube.com/watch?v=zRMSlK-su68&t=39s

 

Laat uw reactie achter